top of page

    Hvad er sikkerhed?    

Mange rideskoleelever forbinder sikkerhed med ridehjelm og sikkerhedsvest, men det er ikke nok, mener en ekspert og en rideklub. 

 

Ridehjelm, sikkerhedsvest eller sikkerhedsstigbøjler. Som rytter kan du købe dig fattig i udstyr, så du er bedre sikret, hvis uheldet er ude. 

 

På staldgangen på Stutsborg Rideklub nær Farum står et metalskab, hvor det vælter ud med netop sikkerhedsveste i sorte og røde farver. Ved siden af hænger ridehjelmene på række. Men for Dorte Paludan, som er bestyrelsesformand i Stutsborg Rideklub, er sikkerhed mere end bare udstyr. Det handler om at uddanne rytteren og forstå hesten. 

 

“Vi sikrer hele tiden, at eleverne er oplyst om hestens adfærd og dens reaktioner, så de på forhånd kan tage deres forholdsregler og undgå uheld,” siger Dorte Paludan.

 

Ridesikkerhed handler om udstyr 

Besøger du en rideskole og kigger ind til en undervisningstime, er det meget sjældent, at du ser elever uden den velkendte sorte hjelm på hovedet. Fødderne er også pakket fint ind i langskaftede støvler med en lille hæl, og barnets overkrop er klemt sammen af en sikkerhedsvest. I rideklubberne under Dansk Ride Forbund er det også et krav, at alle klubbens medlemmer har ridehjelm og korrekt fodtøj på. Sikkerhedsvesten er frivillig, medmindre du er under 18 år og skal til springundervisning. 

 

Vi har besøgt fem rideskoler rundt omkring i landet, som de kommende citater fra eleverne er fra. Her står det klart, at eleverne sætter lighedstegn mellem sikkerhed og udstyr. På hver rideskole har vi interviewet en underviser og to elever. Vi har spurgt de ti elever fra de fem forskellige rideskoler i Danmark, hvad ridesikkerhed er for dem. Inden spørgsmålet har vi hverken talt om hjelm, vest eller støvler. 

 

“Så tænker jeg ridehjelm og vest,” siger Silja på 11 år. 

 

“Det er selvfølgelig at have ridehjelm og rideudstyr på. Og det er noget af det vigtigste, fordi du kan komme rimelig slemt til skade,” siger Caroline på 11 år.  

 

Nogle af eleverne fortæller også, at det er vigtigt at være opmærksom på hestens signaler og kende hestens grænser, når man omgås de store dyr. Elever nævner eksempelvis, at man ikke må gå bagved en hest, da den kan finde på at sparke. 

 

“Hmm, jeg tænker på, at når man rider og er omkring heste, så skal man passe på med, hvad man laver. For eksempel når man går om bagved en hest, så skal man være sikker på, om hesten har set en, og at man har vest og ridehjelm på,” siger Anne-Sofie på 13 år. 

Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvad er sikkerhed?
Afspil video

Her kan du møde fire almindelige ryttere, som deler deres tanker om ridesikkerhed, sikkerhedsudstyr og rideulykker. 

Du kan møde Lena Ohm Gulbrandsen på 38 år, som har egen hest og har redet hele sit liv. Hun sidder sammen med Sofie Due Clausen på 24 år, som også har egen hest og har redet hele sit liv. 

Sammen med Lea Thybo på 35 år, som har egen hest, sidder Maria Frederiksen på 23 år, som er rytter og har part på en hest.

Kend din rideskolehest 

Uden rideskoleheste ingen rideskole. Udover rideudstyr fremhæver underviserne i vores undersøgelse vigtigheden af at kende hestene, for dét handler også om sikkerhed.

“Jamen, det er jo udstyret altså, hjelm, vest og ordentligt fodtøj, og at sadeltøjet er i orden. Så kan man ikke gøre ret meget mere. Og hesten er, ja, beregnet til det, den bliver brugt til,” siger underviseren og tilføjer senere: 

 

“Du kan ikke bare lige købe en hest og så regne med, at den render bagefter alle de andre. De skal sådan lige ind i rytmen.” 

 

Selvom det kan være svært at lave en klar definition af ridesikkerhed, så fortæller elever og undervisere, at det både dækker over udstyr, kendskab til hesten og opmærksomhed, når du omgås dyrene.

Artiklen fortsætter under billedet.

udvalgt sikkerhed_edited.jpg

Udstyret er ikke nok  

Når eleverne fortæller, at sikkerhed handler om at huske sin ridehjelm og sikkerhedsvest, så ryster professor Jan Ladewig på hovedet. Han er professor emeritus i husdyrvidenskab fra Københavns Universitet og har arbejdet med ridesikkerhed og forsket i dyrs adfærd i over 20 år.

Han påpeger, at selvom du tager hjelm og vest på, så forhindrer det dig ikke i at falde af din hest. Det hjælper dig kun i det sekund, du rammer jorden. 

 

“Det putter blår i øjnene på folk, hvis de tror, at sikkerhedsudstyr er nok til at forhindre rideulykker. Det er ikke nok. Det er mindre end halvvejs mod målet,” siger Jan Ladewig. 

 

Der skal stadigvæk være fokus på sikkerhedsudstyr, men for at rytterne kan nå helt i mål, er det træningen af hesten, som vi skal sætte ind på. Han mener, at rytterne skal have en bedre forståelse for hesten, for så kan de nå at reagere, inden de falder af. 

 

Elever: Jeg ved nok om sikkerhed  

Lysten til at lære mere om sikkerhed er ikke udpræget stor hos de elever, som vi har talt med i vores undersøgelse. Når du spørger dem, om de ved nok om sikkerhed, siger de fleste som Emma på 8 år selvsikkert: ‘Ja’.

 

Nogle af eleverne, der svarer ja, har ikke gået til ridning i mere end et år. Enkelte elever tror på, at der er mere, de kan lære om sikkerhed. 

 

“Altså, jeg tænker, at jeg ved det meste af alle de ting, man skal bruge,” siger Amanda på 13 år. 

 

Rideskolernes ansvar 

Et lille barn i vinterfrakke på en lidt for buttet pony kommer galoperende ned ad langsiden sammen med en hjælpeunderviser løbende ved siden af. Ponyen standser pænt på stopsignalet

145144_bc_01__BC17472.JPG

og hjælpeunderviseren guider rytteren ind bag i rækken af de andre ponyer, inden det bliver den næstes tur til at prøve at galopere. Alle rideskolehold på Stutsborg Rideklub har to undervisere: en hovedunderviser og en hjælpeunderviser. Børnene får ikke lov til at ride selv, før de er dygtige nok. Det handler om sikkerhed for bestyrelsesformand Dorte Paludan.

 

Klubben har 600 medlemmer og 50 rideskoleheste, og der er 7 fuldtidsansatte på stedet. Hver hovedunderviser har ansvar for et antal rideskoleheste, hvor de sikrer, at hesten er rask og egnet til rideskolen. 

 

“Vi skal kunne stå til ansvar overfor forældrene, børnene og hestene. Ridesporten har et ry for at være en farlig sport, og alt det, vi kan gøre for at bekæmpe det ry, forsøger vi at få udført i praksis. Det er en succesrate for os,” siger Dorte Paludan. 

Dorte Paludan,

bestyrelsesformand,

Stutsborg Rideklub. 

Foto: Ridehesten.com

Bag om undersøgelsen: 

Vi har i efteråret 2019 besøgt fem rideklubber i Danmark. Formålet er at blive klogere på, hvordan klubberne arbejder med sikkerhed, og hvordan sikkerhed indgår som en del af undervisningen på rideskolerne. På hver skole har vi interviewet en underviser og to elever. Vi har brugt den samme interviewguide til alle undervisere, og den samme interviewguide til alle elever. I alt er det fem undervisere og 10 elever. 

 

Vi har udvalgt rideklubberne på baggrund af følgende kriterier: 

  • Alle klubber skal have en rideskole tilknyttet.

  • Geografisk placering: Vi har besøgt rideklubber, der både ligger på landet og i byen. 

  • Størrelse: Vi har besøgt store rideklubber med over 500 medlemmer og små rideklubber med ned til 50 medlemmer. 

  • Vi har besøgt rideklubber, som er medlem af Dansk Ride Forbund og klubber, som ikke er. 

  • I vores udvælgelse af klubberne har vi også lagt vægt på, hvor meget rideklubberne oplyser om sikkerhed og sikkerhedsregler på deres hjemmesider. Vi har valgt rideklubber, som gør meget ud af det, og rideklubber som ikke gør det. 

  • Til sidst har vi besøgt rideklubber, som er sikkerhedscertificeret af Dansk Ride Forbund og rideklubber, som ikke er. 

 

Vi har lavet en kvalitativ undersøgelse, som ikke viser et fuldstændigt billede af alle danske rideklubbers forhold til sikkerhed. 

Vi har analyseret alle vores interviews og fundet frem til flere fund og tanker, som går igen blandt de interviewede. 

Når der er brugt citater fra undersøgelsen, er de gengivet ordret.

bottom of page